छातीमा गोली बोकेर रुँदै यि द्वन्दपीडित,ठेकेदारको लापरवाहीले भगवान भरोसामा पुग्नु पर्ने मनाङ्ग !

MORE VIDEOS >>

छातीमा गोली बोकेर रुँदै यि द्वन्दपीडित,ठेकेदारको लापरवाहीले भगवान भरोसामा पुग्नु पर्ने मनाङ्गको सडक – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 411

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV

#News24Nepal #SidhaKuraJanataSanga #PowerNews

MORE VIDEOS >>

Loading...