मुत्रनलीबाट डेढ मिटर लामो बिजुलीको तार। भेटिएको सुन लिएर हाम्रो कार्यालयमा !

MORE VIDEOS >>

मुत्रनलीबाट डेढ मिटर लामो बिजुलीको तार मुत्रथैलीमा पुर्याउने कुकृत्य । भेटिएको सुन लिएर हाम्रो कार्यालयमा – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 414

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV

#News24Nepal #SidhaKuraJanataSanga #PowerNews

MORE VIDEOS >>

Loading...