इटहरीका मेयर उग्र : LIVE कार्यक्रममा बोलिनै पिच्छे गाली र धम्की ! ज्ञानेन्द्रका बिषयमा DIG LIVE !

MORE VIDEOS >>

इटहरीका मेयर उग्र : LIVE कार्यक्रममा बोलिनै पिच्छे गाली र धम्की ! ज्ञानेन्द्र शाहीका बिषयमा DIG LIVE – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 386

SUBSCRIBE :http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV

#News24Nepal #SidhaKuraJanataSanga #PowerNews

MORE VIDEOS >>

Loading...